"Har du lyst til at prøve at skyde, det er ikke så svært, faktisk er skydning en af de få idrætsgrene, du kan gå lige ind fra gaden og deltage i! Og det er heller aldrig for sent at begynde!

 

Du kan skyde i dit almindelig tøj og foreningen stiller gratis våben og høreværn til rådighed.

 

Der er heller ingen, som kommer på skydebanen uden at have fået instruktion i sikkerhed og håndtering af våben.

 

Og inde på skydebanen er der også instruktører tilstede, som vil hjælpe dig.

 

Vi tilbyder både Pistol- og geværskydning både med luft (hagl) eller cal. 22 og cal. 6.5 (patroner)

}

Nye kalibre - nye retningslinjer


Nye grovvåben er klassificeret


Miljøstyrelsen har rubriceret de fire nye grovkaliber våben, som blev vedtaget på DDS’ Årsmøde, i følgende våbenklasser:

Revolver 44 special: våbenklasse 6 (samme som 9 mm pistol)

Revolver cal. .45 Colt Pistol 45 ACP Pistol 40 S&W: våbenklasse 8 (samme som .357 Magnum). Før skydning med disse våben, (og i øvrigt enhver anden form for våben) skal foreningen sikre sig, at deres baner er både miljø-, og politigodkendte til ovennævnte våbenklasser, lige som de skal sikre sig, at deres baner er godkendt den type ammunition, som bruges.

Efter DGI Skydnings vurdering er langt de fleste baner i dag kun miljøgodkendt til våbenklasse 7 og 10, som er mindre støjende end våbenklasse 6 og 8. Foreningerne skal derfor i disse tilfælde sørge for at søge om en godkendelse hos miljømyndighederne.

På de åbne terræner bør der dog ikke være problemer, da disse forvejen er godkendt til skydning med langt mere støjende våben end klasserne 6 og 8. DGI Skydning  vil i samarbejde med Dansk Skytte Union udarbejde en folder, som nærmere beskriver retningslinjerne mv.